Drsný sex je jako meditace, shodují se vědci i dominy

aktualizováno 
Cesta ke změněnému vědomí nevede jen skrze meditační centra a mantry. Vydat se po ní můžete i v koženém oblečku a za pomoci rozkazů, rákosky či bičíku. A v rolích drsného motorkáře či naopak stydlivého žáčka, jak je libo. Vědci zjistili, že BDSM sex nabízí totéž jako meditační techniky mindfulness.

BDSM není jen sex, ale promítá se i do psychiky zúčastněných. Pokud se odehrává na základě souhlasu, může mít podle studií pozitivní dopady na mysl. | foto: Profimedia.cz

Než si překvapivé spojení jistých sexuálních praktik s pozitivními psychickými pochody osvětlíme, připomeňme si základní pojmy oné rovnice. BDSM sex na jedné straně znamená hrátky, které zahrnují svazování a výcvik, dominanci a submisivitu a sadismus a masochismus. Mindfulness, tedy všímavost, je na straně druhé schopnost věnovat plně pozornost tomu, co se děje v přítomném okamžiku.

Zdálo by se, že bychom jen těžko nalezli lidské činnosti, které by byly protikladnější. Sex s hraním mocenských rolí, který se po vzájemné dohodě nevyhýbá ani verbálnímu či fyzickému násilí, má stále punc „nečisté“ perverze, meditace všímavosti naproti tomu správně upomíná na buddhistické techniky práce s vědomím. Pekelná neřest proti ctnostné oduševnělosti, velmi pozemská poživačnost versus asketické odříkání si, tělesný chtíč kontra duše.

Okořeňte si sex

dominancí a podřízeností

BDSM praktiky rozeženou stereotyp v posteli.

Přečtěte si, jak na BDSM hrátky.

Přesto mají obě činnosti, jde-li o jejich dopad na stav mysli, mnohé společné. Alespoň podle výzkumu zveřejněného v magazínu Psychology of Consciousness: Theory, Research and Practice. A prozraďme rovnou, v čem si je drsný sex s meditací všímavosti podobný: obojí vede ke stavu soustředěné motivace, cílevědomého zaujetí, ke stavu lehkosti a „vyladěnosti“.

Prožívání současného okamžiku

Tyto závěry opírají autoři studie z Northern Illinois University o pokus, který byl sice rozsahem velmi skromný, ale jemuž kromě nekonvenčnosti nescházela

ani pečlivost při měření všeho relevantního, co se měřit dalo. Vědecký tým psychologa Brada Sagarina k němu sezval celkem sedm párů, které pocházely z BDSM komunity. Dvě dvojice spolu dlouhodobě žily, další dvě byly v polyamorických, tedy nemogonamních vztazích, další dva páry byly přátelské a onen poslední se seznámil až v den studie.

PODÍVEJTE SE NA VIDEOKLIPY O VŠECH TVÁŘÍCH BONDÁŽE

Výzkumníci svým dobrovolníkům přidělili neobvyklý úkol – věnovat se, libovolně dlouho, BDSM sexu. A navrch každému v páru připsali roli, buď dominantní, nebo podřízenou. Dál bylo vše věcí nestydlivých dvojic, nezaháleli však ani vědci. Po celou dobu hrátek, jimž se většina párů věnovala po dobu jedné hodiny, výzkumníci své pokusné objekty monitorovali. Ano, znamená to, že je při sexu sledovali a pozorně, všímavě si zapisovali všechny praktiky, které se před nimi za sklem odehrávaly.

Tím však role vědců nekončila. Před a po každé neobvyklé seanci měřili rozličná data dobrovolníků, jejich hladiny kortizolu a testosteronu, dělali však inventuru i hladiny stresu, jejich nálady, pocitů. A v neposlední řadě též zkoumali, v jaké míře účastníci pokusu zažívají to, čemu psychologie říká flow. Označuje tak stav naprosté koncentrace, tak hlubokého vnoření se do sebe a do prováděné činnosti, že se jedinci nic jiného nezdá podstatné. Stavu, který více či méně dobře znají účastníci meditací všímavosti.

„Muže beru jako psy“

Ilustrační snímek

Chtěla bych je venčit v parku na vodítku, říká domina Alena.

Sagarinův tým přitom zjistil, že každé BDSM cvičení se na svých aktérech podepsalo. A že vryp, který v jejich psychice nechalo, byl navýsost pozitivní. Dobrovolníci, kteří se v zájmu vědy k hrátkám uvolili, vykazovali nižší hladiny stresu a lepší náladu. Vědci jim však naměřili též vyšší hodnoty onoho kýženého flow, „stavu, kdy zbytek světa zvolna mizí, ztrácí se a osoba se velmi intenzivně soustředí jen na to, co dělá“, jak popisuje Sagarin.

Jakkoli je souvztažnost mezi dotyčnými formami extravagantního sexu a stavem mysli, o který usilují meditační techniky, překvapivá, dává vlastně smysl. Pohroužení se do hrátek vede k intenzivnímu prožívání, při němž zapomene na svět kolem. Neplatí to však i pro jiné, méně nestandardní intimní hry?

Sagarinova odpověď je kladná, přesto však soudí, že BDSM praktiky mohou být speciálními dveřmi ke změněnému vědomí. „Mohou být efektivním způsobem pro lidi, kteří by jinak měli problémy zbavit se své konstantně přemýšlející, intelektuální hlavy,“ říká. BDSM sex může mít podle něj schopnost postavit osobu do pozice bytí teď a tady díky intenzivním vjemům,

ale „možná i kvůli omezení pohybu“, který bývá součástí hrátek, dodává.

BDSM jako terapie proti úzkosti

BDSM praktikám však nevydávají certifikát alternativní cesty za změnami mysli jen vědci, potvrzují ho i lidé praxe. Sex, který si pohrává s mocenskými rolemi, má podobné účinky jako meditace všímavosti, která vychází z buddhistické vipassany, například podle americké profesionální dominy Sandry LaMorgese. Její submisivní klienti podle ní popisují změněné vědomí, které zažívají, jako stavy, kdy se cítí naprosto osvobozeni od stresu. „Praxe BDSM vám umožní odpoutat se od vnitřního i vnějšího stresu, takže se můžete zcela ponořit do přítomného okamžiku,“ psala na serveru Huffington Post.

Perverze ze staré Paříže

Dnes ty fotky provokují snad ještě víc než ve své době. Přísné slečny na nich...
Do Francie přitom přijeli z rodné Moravské Ostravy. Fotograf Jacques v roce...
Jacques začal jako portrétní fotograf, ale postupně došel až k odhaleným...
Prozkoumávat však měl nakonec mnohem bizarnější kouty erotické krajiny.

Podívejte se na sadomasochisticky laděná fota z pařížského studia, které patřilo dvěma emigrantům z Moravy.

Její slova ztvrzují i její další kolegyně, ale též účastníci BDSM praktik z druhého konce. Jeden z nich se serveru The Debrief svěřil, jak od dětství trpěl úzkostí, strachoval se o vše možné: o svou kariéru, o peníze, o nemocnou kočku, o to, co si o něm lidé myslí, o výsledky voleb. Pomoc hledal na kurzech jógy i mindfulness meditacích. Mozek se mu ztišit, ztlumit, zklidnit, vypnout nedařilo.

Nakonec došel klidu u dominy. Popisuje to docela uvěřitelnými slovy. „BDSM mi umožňuje vzdát se kontrolování se a relaxovat do stavu čistě fyzického bytí. Dává mi prostor křičet a plakat a vyjadřovat emoce nejhlasitějším, nejprimitivnějším způsobem, aniž bych cítil strach či obavy,“ vysvětluje. Hlavní přínos však pro jistotu shrnuje sdělnějšími slovy: „Především však BDSM na hodinu umlčí můj únavný, náročný, neúnosně úzkostný mozek.“ A pro názornost dodává, že je totiž obtížné cítit se úzkostně o stav světa, jste-li v polovině stovky ran rákoskou, které máte vyinkasovat. Samozřejmě za předpokladu, že máte absolutní důvěru v dominu a jasně stanovená pravidla hry.

BDSM sex může mít pozitivní psychické účinky, míní vědci.

BDSM sex může mít pozitivní psychické účinky, míní vědci.

Vážněji pak autor líčí, že si skrze BDSM lekce uvědomil, že se jeho úzkosti týkají něčeho, co se odehrálo v minulosti nebo se naopak možná odehraje v budoucnosti, nebo něčeho, co se netýká jeho osoby. Skrze BDSM se dopracovával k prožívání přítomného já, které je prosto obav. Dodává, že o podobný efekt se snaží i techniky mindfulness, a poznamenává: „BDSM je mindfulness na druhou.“

Klíčem je krevní tlak v mozku?

Doklady o tom, že lidé praktikující BDSM sex vykazují leckdy lepší psychologickou kondici než běžná populace, přinesly mnohé jiné studie, například práce nizozemských vědců nebo starší Sagarinova studie. Sagarinův kolega z Northern Illinois University James Ambler se pak dokonce možná přiblížil odpovědi na otázku, proč jsou ony hrátky tak příznivými vlivy na psychiku obdařeny.

„Špinavý sex“ podle filozofa

Sex je výletem do kosmu, kde nemá platit odříkání si ani sebedisciplína, kterou...

Překonáváme jím osamělost, myslí si francouzský autor Alain de Botton.

I on si pozval čtrnáct členů BDSM komunity, která s illinoiskou univerzitou, zdá se, musí udržovat dobré vztahy a sdílet upřímný zájem o vědecké pochopení vlastní sexuální preference. I Ambler své dobrovolníky a dobrovolnice vyzval, ať si pro účely vědeckého poznání dopřejí hrátek ve svém stylu. A i on je podrobil nejrůznějším měřením, rozhovorům a testům.

Zjistil, že lidé, kteří byli při BDSM seancích v pozici moci, kteří vydávali příkazy a určovali strukturu hry, zažívali změněné stavy odpovídající flow, stavy soustředěné pozornosti a optimálního výkonu. Jejich „spoluhráči“, jimž byly vyměřeny podřízené role, vykazovali sníženou funkci dorzolaterálního prefrontálního kortexu, mozkové části zodpovědné za kontrolu či pracovní paměť. Podle samotného Amblera je to proto, že některé praktiky jsou tak intenzivní, že zkrátka přimějí mozek submisivních aktérů usměrnit distribuci krve a přivádět ji do této části méně. To poté může vést k „pocitu volnosti, ubíhání, míru a pocitu bytí tady a teď“, který BDSM komunita označuje termínem „subspace“. A též k pocitu intenzivně prožívané identity, jak dodává pro server Live Science. U obou skupin aktérů však BDSM seance vedly ke změněným stavům vědomí, ke snížení stresu a k uvolnění.

BDSM sex jsem:

celkem hlasů: 105

Hlasování skončilo

Čtenáři hlasovali do 0:00 16. října 2016. Anketa je uzavřena.

nikdy bych ho nepodstoupil 37
chci zažít 34
vyzkoušel a nesedl mi 29
vyzkoušel a líbil se mi 5
Autoři:
Témata: vědec, BDSM, mysl, Paříž, mozek

Nejčtenější

Kalendář Pirelli 2019 se představil. Ženy v něm odhalují své sny

Fotografie Laetitie Casta se Sergejem Poluninem jsou nabité intimitou, vášní. A...

Žijí svými touhami, ambicemi, vášněmi. Mají sny, pracují na jejich naplnění. Jsou individualitami. Fotograf Albert...

Vlastnosti, které vám zajistí sex: věda odhalila, čím oslovíte ženy

Jak souvisejí osobnostní rysy a frekvence sexuálního života? Vědci nalezly...

Je to vůbec největší studie, která zkoumá vztah mezi osobnostními vlastnostmi a mírou sexu a počtem potomků. Tvrdí, že...

Líbání, sexy esemesky: muži a ženy se neshodnou, kde začíná nevěra

Příliš důvěrné polibky na večírku s cizí ženou? Pro polovinu mužů to není...

Dopustit se opilého líbání s někým cizím na večírku. Z nudy flirtovat na seznamovací aplikaci. Dopřát si intimní...

VIDEO: Svůdná těla, intimní hračky. Prahu navštívil erotický veletrh

V Praze se konal další ročník Erotického veletrhu

Erotické pomůcky, spodní prádlo, ale též šperky, afrodiziaka, moderní aplikace, které spojují erotiku s technologií....

Zkáza Franklinovy výpravy: mráz, beznaděj a kanibalismus

Někteří členové výpravy se rozhodli vydat pěšky na jih. Po prvních úmrtích se...

Měla to být výjimečná výprava plná objevů. Jenže britská Franklinova námořní expedice mířící do země arktického ledu...

Další z rubriky

Atropia: americké vojáky připravuje na boj fiktivní země

Výcvik ve Fort Irwing má být co nejautentičtější.

Prašné ulice lemované domky, stánky s trhovci nabízejícími zboží. V davu halasících civilistů se však skrývá terorista....

Zkáza Franklinovy výpravy: mráz, beznaděj a kanibalismus

Někteří členové výpravy se rozhodli vydat pěšky na jih. Po prvních úmrtích se...

Měla to být výjimečná výprava plná objevů. Jenže britská Franklinova námořní expedice mířící do země arktického ledu...

Oslavuje ženskou krásu, sny, ambice. Kalendář Pirelli dražte 19. prosince

Herečka a modelka Laetitia Casta představuje  ženu, která sní o umělecké dráze....

Skvostné fotografie, krásné a silné ženy i muži, působivé poselství. Kalendář Pirelli pro rok 2019 se stal zásluhou...

Najdete na iDNES.cz